Asociace školních sportovních klubů
Okresní rada Jihlava
OR AŠSK ČR Jihlava
tř. Legionářů 3
586 01 Jihlava

Dokumenty ke stažení

Pokud předkládáte k proplacení jízdenky, čestné prohlášení nevylňujete.

 

Více dokumentů a tiskopisů naleznete na centrálním webu AŠSK.PARTNEŘI OKRESNÍ RADY JIHLAVA